Sairauskassa

Sairauskassa tiedottaa 2018

 * Yhteystiedot:      osoite:                  Kauppakatu 19, 44100 ÄÄNEKOSKI

                                    puhelinnumero:    040 1955 545

                                    sähköposti:          aanekosken.tehtaitten.sairauskassa@kela.fi

* Sairauskassa internetissä: www.aanekoskensairauskassa.fi

* Aukioloajat: ma – to klo 11.00 – 15.00 (suljettu 29.3, 30.4., 21.6., 27.12.)

 

* Hallitus:             Varsinaiset jäsenet: Seppo Ruotsalainen (puhjoht), Antti Titov (vara-puhjoht),

Teijo Hytönen, Marja-Leena Kyrö ja Satu Oranen

Varajäsenet: Jorma Paajanen, Juha Minkkinen, Päivi Bräysy,

                                    Juha Kolu ja Sami Metsälä

* Jäsenmaksu:     – työssä olevilla 28.2.18 asti 1,3 %, 1.3.18 alkaen 1,5 % ennakonperintälain alaisesta palkasta

– eläkeläisillä 28.2.18 asti 1,5 %, 1.3.18 alkaen 1,7 % eläketulosta

– palkattoman loman ajalta ja ulkojäsenillä 20,00 € kuukaudessa

* Korvausta maksetaan:

  1. lääkärinpalkkiosta 75 %, ei kuitenkaan tehdystä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä.
  2. laboratorio- ja röntgentutkimuksesta 75 %.
  3. fysioterapiasta, hieronnasta ja kiropraktikon tai naprapatin antamasta hoidosta 50 %.
  4. hammashoidosta ja proteeseista 75 % laskun summasta, enintään 250,- euroa kalenterivuodessa.
  5. silmälaseista 50 %, enintään 210,- euroa joka toinen kalenterivuosi.
  6. matkat korvataan kokonaan, kun kustannus ylittää Kelan omavastuun (Kela-taksin omavastuusta tarvitaan kuitti korvausta varten). Taksin perimää korotettua omavastuuta ei korvata.
  7. sairaalan hoitopäivämaksua korvataan 60 hoitopäivää kalenterivuodessa.
  8. poliklinikkakäynnistä, terveyskeskuskäynnistä ja päiväkirurgiasta peritty maksu korvataan kokonaan.
  9.  sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet korvataan kokonaan vuotuisen alkuomavastuun (50,- euroa) täyttymisen jälkeen.

* Muistettavaa:

  • Hoitoja ja tutkimuksia varten on hankittava etukäteen lääkärinlähete.
  • Hoidon antajan tai tutkimuksen suorittajan täytyy olla merkitty Valviran ylläpitämään ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, taikka hoidon täytyy olla annettu sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä.
  • Ota yhteyttä sairauskassan toimistoon, kun menet lääkärin yksityisvastaanotolle toimenpiteeseen, jäät palkattomalle lomalle, osoitteesi tai pankkiyhteystietosi muuttuu.
  • Hakemuksen voit tuoda sairauskassan toimistoon, postittaa tai pudottaa rappukäytävässä (Kauppak. 19 C) olevasta postiluukusta. Muista kirjoittaa laskuun, oletko maksanut sen.
  • Korvausten hakuaika on 6 kk.

 

Kuva: Jari Palonen

 


Tiedoksi 8.2.2016

Muutoksia etuuksiin 1.1.2016 alkaen.

Sairauskassan säännöt eivät muuttuneet vuoden vaihteessa. Tulleet muutokset johtuvat Kela-korvauksista.

Seuraaviin sairauskassassa käsiteltäviin Kela-korvauksiin tuli muutoksia:

Sairaanhoidonkorvaukset
• Lääkkeet
• Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvausta vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Se ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuu kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta eli ns. lääkekattoa. Se on tänä vuonna 610,37 euroa.
• Lääkkeiden peruskorvaus nousi 35:stä 40 %:iin. Alempi (65 %) ja ylempi (100 %) erityiskorvaus säilyivät ennallaan. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu korotettiin 3 eurosta 4,50 euroon.
• Lääkekaton ylityksen jälkeinen omavastuu korotettiin 1,50 eurosta 2,50 euroon.
Koska sairauskassa korvaa sellaiset lääkkeet, joista saadaan Kela-korvausta, ei alkuomavastuuta korvata. Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen sairauskassa korvaa varsinaisille jäsenilleen Kela-korvattavat lääkkeet kokonaan.
• Matkakorvaus
• Kelan korvaamien matkojen omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta nousi 16 eurosta 25 euroon. Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousi 272 eurosta 300 euroon.
• Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista. Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan korotettu omavastuu nousi 32 eurosta 50 euroon.
Sairauskassa korvaa matkat kokonaan silloin, kun niistä saadaan korvausta myös Kelalta eli kun matkan kustannus ylittää 25 euroa yhteen suuntaan. Kelan korvaus oman auton käytöstä on 0,20 euroa kilometriltä kuten aikaisemminkin. Taksimatkojen korotettua omavastuuta sairauskassa ei korvaa.
• Yksityinen sairaanhoito
• Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvausten taksoja laskettiin vuoden alussa.
Sairauskassan jäsenille maksettaviin korvauksiin taksojen pienenemisellä ei ole vaikutusta, koska sairauskassan korvausperusteet eivät muuttuneet.

Päivärahat
• Sairauspäiväraha
• vähimmäismäärä pieneni 24,02 eurosta 23,93 euroon päivää kohden.
• Sairauspäivärahan laskukaavaa muutettiin sekä korvaustason että työtulorajojen osalta. Yli 30 000 euron työtuloilla päiväraha pieneni.
• Muutokset koskevat vuonna 2016 alkavia päivärahoja.
• Vanhempainpäivärahat
• Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismääräinen päiväraha laskee 24,02 eurosta 23,93 euroon päivässä.
• Vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotettu päiväraha poistui.
• Tulorajoihin tehdyt muutokset nekin vaikuttavat joidenkin vanhempainrahojen määrään.
• Muutokset koskevat vuonna 2016 alkavia vanhempainpäivärahakausia.