Sivuja päivittää työsuojeluvaltuutettu Pertti Hirvinen.

puh. 050-5987405

pertti.hirvinen@metsagroup.com

hirvinenpertti@gmail.com


Tiedoksi • 11.10.2019


KOKOUSKUTSU

Metsä Boardin työntekijöiden kokous pidetään keskiviikkona 30.10.2019 klo 12.00 Pääluottamusmiehen toimistolla (Metsä Board).Kokouksessa asetetaan ehdokkaat työsuojelun valvontalain(44/2006) mukaisesti valittavaksi seuraaviin tehtäviin.

  • Työsuojeluvaltuutettu
  • 1-varavaltuutettu
  • 2-varavaltuutettu
  • Alueiden työsuojeluasiamiehet

Toimikaudeksi 2020–2021 ja valitaan 4 jäsenen vaalitoimikunta suorittamaan tähän ilmoitukseen perustava vaali sekä vahvistamaan suoritetut valinnat.

Mikäli kyseessä olevaan tehtävään asetetaan ehdolle ainoastaan yksi henkilö, valitaan hänet tämän kokouksen päätöksellä tehtävään. Mikäli kokouksessa tehtäviin asetetaan useampia ehdokkaita, tullaan suorittamaan vaali myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Äänekoskella 11.10.2019

Seppo Ruotsalainen                                               Eero Vekkeli

vaalitoimikunnan puh.joht.                                    vaalitoimikunnan sihteeri

 

KOKOUSKUTSU

Cp Kelcon työntekijöiden kokous pidetään keskiviikkona 30.10.2019 klo 12.00 Pääluottamusmiehen toimistolla (Metsä Board). Kokouksessa asetetaan ehdokkaat työsuojelun valvontalain(44/2006) mukaisesti valittavaksi seuraaviin tehtäviin.

  • Työsuojeluvaltuutettu
  • 1-varavaltuutettu
  • 2-varavaltuutettu

Toimikaudeksi 2020–2021 ja valitaan 4 jäsenen vaalitoimikunta suorittamaan tähän ilmoitukseen perustava vaali sekä vahvistamaan suoritetut valinnat.

Mikäli kyseessä olevaan tehtävään asetetaan ehdolle ainoastaan yksi henkilö, valitaan hänet tämän kokouksen päätöksellä tehtävään. Mikäli kokouksessa tehtäviin asetetaan useampia ehdokkaita, tullaan suorittamaan vaali myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Äänekoskella 11.10.2019

Seppo Ruotsalainen                                               Eero Vekkeli

vaalitoimikunnan puh.joht.                                    vaalitoimikunnan sihteeri

 


SYYSKOKOUS

Aika: 30.10.2019 klo 17.00

Paikka: Majakka

Käsitellään sääntöjen 14 § mukaiset asiat.

Muut jäsenten esittämät asiat.

Tervetuloa!

 Tiedoksi 20.9.2019

Paperiosasto 13

Kuntokävely loka-marraskuun ajan. Laatikot vihkoineen paloaseman vieressä ja lossilla. Arvotaan lahjakortteja! 

_____________________________________________________

Sairauskassa tiedottaa 1.8.2019

PERHEENJÄSENIÄ KOSKEVA SÄÄNTÖMUUTOS

Sairauskassan kassankokouksessa huhtikuussa 2019 päätetty sääntömuutos perheenjäsenten siirtämisestä Kelan vastuulle astuu voimaan 1.8.2019. Sääntömuutoksen jälkeen apteekit laskuttavat sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen suoraan Kelalta.

(Apteekit ovat tähän mennessä laskuttaneet perheenjäsenten osalta svl-korvauksen sairauskassalta, jonka sairauskassa puolestaan on laskuttanut Kelalta.)

Uusi Kela-kortti tulee perheenjäsenille postissa kotiin viikon, kahden sisällä, hävittäkää vanha Kela-kortti, jossa merkintä sairauskassasta.

HUOM! Sairauskassan maksamiin perheenjäsenten lisäetukorvauksiin muutos ei vaikuta, korvaukset sääntöjen mukaan kuten aiemminkin.

Äänekosken Tehtaitten sairauskassa