Etusivu

Paperiliiton Äänekosken osasto n:o 13 ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Maailmanlaajuinen talous näyttää nyt pitkän tauon jälkeen piristymisen merkkejä. Suomessa teollisten työpaikkojen vuosikausia jatkunut laskusuhdanne näyttää nyt pysähtyneen. Talousennusteet lupaavat kasvulukuja ja viennin elpyminen lupaa pitkästä aikaa positiivista nousuvirettä myös kotimaiselle metsäteollisuudelle. Uusia investointeja on jo toteutettu ja suunnitteluasteella on useita muitakin hankkeita. Tästä huolimatta Paperiliittolaisten työssäkäyvien jäsenten määrä jatkaa tasaista laskuaan. Äänekosken tehdasintegraatissa mennään kuitenkin hyvässä myötätuulessa ja se lupaa hyvää tehdasalueen tulevaisuudelle ja työpaikoille.

Metsä Boardin puolella tehdään investoinneilla muutoksia alkukuivausryhmille ajettavuuden parantamiseksi. Taustan viiraosalle on tulossa myös muutoksia helpottamaan viiranvaihtotyötä ja samalla voidaan viiranvaihtotyö tehdä turvallisemmin. 4-aseman päällystykseen on suunniteltu myös investointi, jolla pyritään pitämään päällysteprofiilit hallinnassa. Tuleeko kartonkitehtaalle suurempia investointeja se jää nähtäväksi?

CP Kelcon 4-linjalla leantec projekti valmistui. Muutoksessa prosessin sellukäsittely ja annostelusysteemit päivitettiin, linjan automaatiojärjestelmä uusittiin ja reaktoreiden jälkeistä prosessia uusittiin kuivuriin asti. Ensivuonna 4-linjalla keskitytään ylläpitoon sekä optimointiin. Kelcon ensivuoden tilauskirjat kaikkien linjojen osalta näyttää hyvältä ja pienempiä investointeja ollaan toteuttamassa linjoilla ja oheistoiminnoissa.

Naapurissa Metsä Fibren uusi Biotuotetehdas käynnistyi aikataulussa. Metsä Woodin viilulinja vanhan paperitehtaan tiloihin on valmistumassa hyvää vauhtia. TES- neuvottelut ovat kesken paperiliiton ja metsäteollisuus ry.n kanssa. Sopimus kausi loppuu 30.9.2017. Liittofuusiosta uuteen teollisuusliittoon Paperiliitto irtisanoutui kesken neuvotteluiden ja Paperiliitto jatkaa tässä vaiheessa itsenäisenä liittona. Paperiliiton jäsenmäärä jatkaa laskuaan, joten toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen pitää alkaa tekemään jäsenmäärän mukaiselle tasolle.

Luottamusmiestoiminta

Edunvalvonnassa pääpainoalueet ovat työpaikkojen säilyttäminen, ansiokehityksen ja työsuojelun kehittäminen. Luottamusmiesjaoston toiminta jatkuu kuten aiemminkin. Jaoston kokouksia pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toinen tiistai. Kokouksiin kutsun saavat myös molemmat työsuojeluvaltuutetut ja osaston puheenjohtaja. Tehtaiden yhdysmiehet kokoontuvat tarvittaessa. Lisäksi ns. työjaosto valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita.

Työsuojelu

Työsuojeluun panostetaan vahvasti niin CP Kelcolla kuin Kartonkitehtaalla. Turvallisuuden tunnusluvuilla mitattuna molemmat tehtaat tekevät hyvää ennakoivaa turvallisuustyötä. Työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä selviytymisen tukena ollaan vahvasti mukana. Työpaikalla esiintyvien ongelmatilanteiden korjaamiseen niin fyysisissä kuin henkisissä tilanteissa pyritään löytämään ratkaisukeinoja.

Kokoustoiminta

Osasto pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Ammattiosaston hallitus kokoontuu tammikuussa järjestäytymiskokouksen muodossa ja päättää siinä vuoden 2018 aikataulutuksista. CP Kelcon työntekijöiden työhuonekunta pitää omat sääntömääräiset kokouksensa ja lisäksi kokoontuvat omien tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi omat erilliset jaostot pitävät kokouksiaan.

Talous ja virkistystoiminta

Osaston taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja säästäväisyyttä noudattaen. Maksavien jäsenten määrä on ollut jatkuvassa laskussa, joka asettaa oman haasteensa kulujen pitämisen laaditun talousarvion raameissa. Jäsenistölle tullaan tarjoamaan vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksia. Osasto tulee järjestämään erimuotoisia matkoja sekä tarjotaan tuettuja mahdollisuuksia käyttää mm. kulttuuripuolen tarjoamia palveluja. Perinteiset lasten- ja aikuisten pikkujoulut pidetään. Osastomme osallistuu myös Paperiliiton järjestämiin tapahtumiin.

Koulutus ja tiedottaminen

Monipuolista koulutusta osaston toimijoille järjestetään Paperiliiton toimesta. Osastomme jäseniä on aktiivisesti osallistunut liiton järjestämiin tapahtumiin. Uusia henkilöitä on lähtenyt koulutuksiin mukaan ja osasto tukee omalta osaltaan koulutukseen lähtijöitä. Papos-lehti julkaistaan kerran vuodessa ja toimitetaan jäsenistölle postitse kotiin. Tiedottaminen hoidetaan osaston kotisivujen, tehtaiden ilmoitustaulujen sekä Paperiliitto- ja Sisä-Suomen lehden kautta.

Muuta

Ammattiosasto muistaa myös jatkossa niitä henkilöitä, jotka ovat toimineet pitkäaikaisesti osastomme luottamustehtävissä. Kummilapsi toimintaa jatketaan.