Etusivu

Paperiliiton Äänekosken osasto n:o 13 ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yleistä

Maailmanlaajuisen talouden mittarit näyttävät talouskasvun voimakasta heikkenemistä. Suomessa teollisten työpaikkojen määrä jatkaa tasaista laskua. Metsäteollisuudessa suunnitellaan kuitenkin uusia investointeja useille eri paikkakunnille.Tästä huolimatta Paperiliittolaisten työssäkäyvien jäsenten määrä jatkaa tasaista laskuaan. Äänekosken tehdasalueella on käynnissä useita investointiprojekteja, joka lupaa hyvää tehdasalueen tulevaisuudelle ja työpaikoille.

Metsä Boardin kartonkikoneella on ollut tuotannollisesti huippuvuosi. Ensi vuodelle on suunnitteilla investointi koneen märkäänpäähän. KARK2019 projekti jatkuu arkkaamossa investoinnin loppuun saattamisella. Oppisopimuskoulutukset jatkuvat myös 2020. Nykyisten oppisopimusoppilaiden lisäksi rekrytoidaan viisi uutta oppisopimusoppilasta.

Huber laittoi keväällä CP Kelcon myyntiin. Ensi vuosi näyttää mihinkä suuntaan Äänekosken CMC bisnes kääntyy. Henkilöstö uskoo, että jatkossakin CMC.tä valmistetaan Äänekoskella uuden omistajan toimesta. Huber investoi CP Kelcoon joka tapauksessa vuonna 2020, vaikka yritys on tullut julkisuuteen tehtaan myymisestä.

Paperiliiton jäsenmäärä jatkaa laskuaan, joten toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen pitää alkaa tekemään liittotasolla.Jäsenmäärän lasku vaikuttaa myös ammattiosaston toiminnan suunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen. Ikääntyminen näkyy myös ammattiosastossa eläköitymisenä ja uusien jäsenien liittymisellä ammattiosastoon.